Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

LOKALE ECONOMIE
      Jij koopt toch ook in Malle?      Haal jouw gratis boodschappentas bij de lokale handelaar      We houden van gezelligheid, ook in onze
      dorpskernen. Onze lokale handelaars dragen
      daar zeker toe bij: ze organiseren evenemen-
      ten, brengen leven in de brouwerij en zorgen
      onder meer voor de kerstverlichting in de straten.
      Maar vooral: ze staan een heel jaar lang met de
      glimlach klaar voor jou! Reden genoeg om onze
      lokale handelaars in de kijker te zetten. Samen
      met de middenstandsraad van Malle lanceren we
      de actie ‘Ik koop in Malle’.


      Gratis duurzame boodschappentas
      Met de campagne ‘Ik koop in Malle’ tonen we dat we
      de lokale handelaar waarderen. Omdat het de lokale
      handelaar is die de kerstverlichting betaalt, die het
      eetfestijn van jouw vereniging of jouw voetbalploeg
      sponsort. En omdat we dat allemaal graag zo houden.
      Ook jij kan de campagne mee steunen. Hiernaast
      vind je een bon voor een gratis boodschappentas.
      Herbruikbaar, duurzaam, en herkenbaar. Zodat ook jij
      kan zeggen “Ik koop in Malle”.                 BON VOOR GRATIS BOOD-
  10
                                    SCHAPPENTAS ‘IK KOOP IN MALLE’
      Ga met je bon naar de lokale handelaar, en vraag      In ruil voor deze bon krijg je bij één van
      hem of haar naar een tas. Een overzicht van de hande-    de deelnemende handelaars een gratis
      laars die de boodschappentas aanbieden, vind je op     boodschappentas ‘Ik koop in Malle’
      www.malle.be/ikkoopinmalle.


       Registreer jouw bedrijf


       op www.malle.be
       Tegelijk met de lancering van onze nieuwe website  Surf dan naar www.malle.be/bedrijven en regis-
       www.malle.be anderhalf jaar geleden, gingen de  treer je. Daarna verschijnen de gegevens van je
       verstrengde privacyregels van de Europese Unie  bedrijf op onze website en zijn ze voor inwoners
       van kracht. Omwille van de bescherming van    heel makkelijk terug te vinden, bijvoorbeeld via de
       persoonsgegevens konden we de bedrijvenlijst   zoekbalk op de startpagina. Bijkomend voordeel is
       toen niet zomaar overzetten van de oude naar de  dat wij over de juiste contactgegevens beschikken
       nieuwe website. Omdat er blijkbaar toch veel vraag  om jou als ondernemer uit te nodigen voor (net-
       naar is van inwoners, gaan we nu van start met een  werk)evenementen voor ondernemers.
       nieuwe online bedrijvenlijst. Dit initiatief staat of valt
       echter met de inbreng van de ondernemers.                    Meer info

       Daarom bij deze een warme oproep: ben jij een onder-          dienst lokale economie
       nemer in Malle en wil jij de gegevens van jouw bedrijf            03 310 05 80
       beschikbaar stellen op de website van gemeente Malle?          economie@malle.be


  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  10                                      09/12/2019  08:25
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15