Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

RUIMTE EN WONEN

  Werken ‘doortocht Oostmalle’
  nu echt van start

  Zoals je al kon lezen in eerdere edities van onze Malse Courant, treffen de gemeente Malle en het
  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) momenteel de laatste voorbereidingen voor het project ‘Doortocht
  Oostmalle’. Daarbij zullen we enerzijds de Hoogstraatsebaan en een deel van de Blijkerijstraat moder-
  ner herinrichten met onder meer veiligere fietspaden en anderzijds steken we ook de omgeving rond het
  oud gemeentehuis in een volledig nieuw jasje. Met de aanstelling van DCA als aannemer is nu ook de
  concrete planning bekend. De werken beginnen na het bouwverlof (eind juli) en duren tot het voorjaar
  van 2019.

  Werken in drie fases                   Omleidingen

  Op 30 juli start de aannemer met de herinrichting van Tijdens fase 1 en 2 van de werken moet het verkeer

  de Blijkerijstraat. Deze werken worden in fase één uit- een omleiding volgen via Sint-Lenaarts en Rijkevorsel.

  gevoerd, omdat de hoofdingang van het Immaculata De verkeerslichten op het kruispunt Hoogstraatsebaan-

  Instituut verhuist naar de Blijkerijstraat. Dat betekent dat Antwerpsesteenweg worden tijdelijk ook aangepast.

  de werken daar afgerond moeten zijn tegen de start

  van het nieuwe schooljaar op 1 september.         Ook zullen er wellicht tijdelijk verkeerslichten geplaatst

                               worden aan het kruispunt van de Sint-Lenaartsebaan

  Vanaf 20 augustus starten de werken rond het oud en de Antwerpsesteenweg, vooral met het oog op de

  gemeentehuis en het deel van de Hoogstraatsebaan veiligheid van fietsers en voetgangers.

  tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg en

  lederwaren Margo.                     Het busvervoer wordt omgeleid via de Slachterijstraat,

                               die tijdens de werken een zone 30 wordt. De politie

  Tegen eind 2018 moeten deze werken voltooid zijn, zal hier extra snelheidscontroles organiseren.

6 om vervolgens vanaf 14 januari 2019 te starten met    Tot slot geven we nog mee dat er tijdens de werken
  fase 3. Daarin wordt de Hoogstraatsebaan verder

  aangepakt tot aan de Smekenstraat. Voorafgaand aan niets wijzigt aan de huisvuilophalingen. Inwoners in

  elke fase zullen de nutsmaatschappijen telkens sane- de werfzone bieden hun afval gewoon aan op de data

  ringswerken uitvoeren.                  vermeld in de afvalkalender. Wel vragen we om je

  Extra parking                       GFT-container te voorzien van je huisnummer.

  Tijdens de verschillende fases is er geen verkeer toege- Markt Oostmalle verhuist tijdelijk
  laten in de werfzones en kan je er ook niet parkeren.
  Ter compensatie creëren we tijdens fase 1 en 2 wel    Als gevolg van de werken aan de Dorpsplaats
  extra parkeergelegenheid met een extra parking naast   verhuist de markt van Oostmalle vanaf augustus
  de parking van de Delhaize. Op die manier blijven de   tijdelijk naar de site aan de Notelaar. Dit bete-
  handelaars in de werfzone toch bereikbaar.        kent concreet:

                               • 17/7: markt Oostmalle op Dorpsplaats

  Opgelet: deze tijdelijke parking wordt mee opgeno-    • vanaf 21/8: markt Oostmalle op site Notelaar

  men in de blauwe zone, dus vergeet zeker niet je     Zodra de werken aan de Dorpsplaats helemaal
  parkeerschijf te leggen! De werfzones zijn wel te voet  afgerond zijn (voorzien voor eind 2018) ver-
  toegankelijk, tenzij anders aangegeven.          huist de markt opnieuw naar haar vertrouwde

                               locatie op het dorpsplein.

                                                 Meer info
                                                projectleider
                                              Kevin Bosmans
                                              014 62 22 11
                                         kevin.bosmans@dca.be

                                     departement ruimte & wonen
                                          Philip Schoenmaekers
                                              03 310 06 42

                                      openbarewerken@malle.be
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11