Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

MOBILITEIT

  Snelheidsbeperking maakt
  Salphen en Spuydreef veiliger

  50 km per uur is de nieuwe norm

  Tijdens de rioleringswerken aan de Lierselei voerde de  In de Spuydreef is 50 km/u voortaan de maximumsnelheid
  gemeente Malle een tijdelijke snelheidsbeperking in
  van 50 kilometer per uur in Salphen en de Spuydreef.
  In juli heeft het gemeentebestuur beslist om deze
  maatregel definitief in te voeren. Dit betekent dat op
  deze gemeentewegen niet langer 70, maar wel 50
  km/uur als maximumsnelheid geldt.

  Salphen en de Spuydreef maken deel uit van een
  veel gebruikte fiets- en wandelroute. Met de invoe-
  ring van een permanente zone 50 wil het gemeente-
  bestuur de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor
  voetgangers en fietsers verhogen. De snelheidsbeper-
  king in Salphen en de Spuydreef is begin juli ingegaan.

  Holstraat wordt allereerste fietsstraat in Malle

6 De laatste jaren nemen steeds meer Mallenaren de fiets.
  Het gemeentebestuur besliste daarop om de veiligheid

  van de fietsverbindingen nog verder te optimaliseren,

  zodat zwakke weggebruikers zich onbezorgd kunnen

  verplaatsen. De invoering van de allereerste fietsstraat

  in Malle is nu een volgende stap in het verkeersbeleid

  waarbinnen de fiets een prominente plaats inneemt.

  Motorvoertuigen worden niet verbannen uit de Holstraat,  De invoering van de fietsstraat
  maar er geldt wel een maximumsnelheid van 30 km/     staat gepland bij het begin van
  uur en ze mogen fietsers niet langer inhalen. Fietsers  het nieuwe schooljaar, zodat
  mogen voortaan de hele breedte van de rijbaan in     scholieren veilig naar school
  hun rijrichting gebruiken. Als de rijbaan in beide    kunnen.
  rijrichtingen opengesteld is, mogen ze bovendien de
  helft van de breedte langs de rechterzijde gebruiken.

  Terug naar school

  1 september-actie: ‘Ze zijn terug, pas je rijstijl aan’

                Bij de start van het     heid. Vanaf 1 september zal je net als vorig jaar
                               grote, opvallende aandachtsborden langs een aantal
                nieuwe schooljaar      invalswegen opmerken. Op die manier willen de
                               gemeenten autobestuurders er attent op maken dat veel
                organiseren de        leerlingen zich opnieuw dagelijks in het verkeer
                               begeven op weg van en naar school. Extra
                gemeenten Brecht,      voorzichtigheid en een aangepaste
                               rijstijl zijn dus zeker aangewezen. Meer info
                Schilde, Zoersel
                                                     dienst mobiliteit
                en Malle opnieuw                              03 310 05 51
                                                   mobiliteit@malle.be
                een actie rond

  PAZSEJEZIRJNIJSTTEIRJLUGAAN verkeersveilig-

        SAVE-gemeenten
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11