Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

OPENBARE WERKEN

  Openbare verkoop bomen op stam

  Loten aan Torenhof, begraafplaats Oostmalle en Domein de Renesse

  Malle is een bosrijke gemeente. Om het bomenbestand zo goed mogelijk te onderhouden, worden er
  af en toe bomen gekapt. Dit jaar organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het Agentschap
  Natuur & Bos een verkoop van bomen op stam. De koper moet de aangekochte gemarkeerde bomen
  dus nog zelf rooien.

6 Concreet biedt het gemeentebestuur één lot brandhout  Lot begraafplaats Oostmalle: Bruintjesweg achter het
  aan in het Torenhof en één lot aan de begraafplaats in   kerkhof, in de tuin van Sint-Lenaartsebaan 45

  Oostmalle. Het Agentschap Natuur & Bos staat in voor  Soort      Aantal     Omtrek
  de verkoop van 7 loten in het Domein de Renesse.    Naaldbomen     30      55 cm

  Lot Torenhof en begraafplaats              van +- 15m

  Oostmalle                        Berk en Esdoorn 30       55 cm

                              van +- 15m

  Lot Torenhof (Antwerpsesteenweg 369, Westmalle)     Alle geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen
                              per lot. Dit gebeurt onder gesloten enveloppe en
  Soort   Aantal Omtrek                vóór 1 december 2017. Je stuurt je bieding naar
                              Gemeentebestuur Malle, Antwerpsesteenweg 246,
  Esdoorn  21   10cm                 2390 Malle, met duidelijke vermelding van je naam en
                              adres en het bedrag dat je wil bieden per lot. Je mag
       5 20cm                    dus op verschillende loten bieden, maar je moet wel
                              steeds apart vermelden hoeveel je biedt per lot.
       1 30cm

       1 140cm

  Acacia   1    10cm

       1    60cm                 De toewijzing gebeurt in december aan de hoogste

  Eik    2    20cm                 bieder per lot. De kopers moeten de bomen op het

       1    30cm                 gekochte lot vellen vóór 1 maart 2018. Opgelet: er
                              mag niet met voertuigen, zoals een tractor of terreinwa-

  Berk    3    10cm                 gen in het bos gereden worden.

  Kastanje  1    20cm                 7 loten in Domein de Renesse
       1    30cm
  Kers    1    20cm                 Ook in het Domein de Renesse worden enkele loten hout
  Catalpa  1    50cm                 op stam te koop aangeboden (zie tabel op pagina 7).
       2    60cm                 Deze verkoop is in handen van het Agentschap Natuur
       1    20cm                 & Bos. Bieden voor deze loten kan tot 30 november
       1    60cm                 2017. Je stuurt je bieding onder gesloten omslag naar
                              Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat
                              111-113, bus 63, 2018 Antwerpen. Vermeld duidelijk
                              je naam, adres en het bedrag dat je wil bieden per lot.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11