Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

COMMUNICA TIE
      Malse Courant vanaf maart in


      een volledig nieuw jasje
      Voortaan maandelijks een infoblad in je brievenbus


      Na de opfrissing van de huisstijl en een nieuw logo voor gemeente Malle zal ook De Malse Courant er
      binnenkort helemaal anders uitzien. Met een volledig nieuw concept, een vaste indeling in rubrieken,
      een overzicht van het vrijetijdsaanbod en met ruimte voor interactie met jou als inwoner willen we vanaf
      maart maandelijks een infoblad aanbieden voor en door de Mallenaar. Jawel, je leest het goed: vanaf
      maart valt er elke maand een Malse Courant in je brievenbus.      Waarom vernieuwen?                 Wat met het vrijetijdsaanbod?
      Na meer dan 10 jaar in zijn huidige vorm was de   Een laatste nieuwigheid die we presenteren is dat het
      tijd rijp om De Malse Courant in een nieuw kleedje te  vrijetijdsaanbod vanaf maart een vaste plaats krijgt in
      steken. Naast informatie en nieuws willen we in ons  De Malse Courant en dus niet langer in UIT in Malle.
      nieuw infoblad ook meer plaats bieden voor boeiende  De tweemaandelijkse activiteitenbrochure verdwijnt,
      verhalen en leuke interviews. Bedoeling is om er meer  maar het activiteitenoverzicht verhuist dus naar het
      een human interest magazine van te maken, dat hope- infoblad. We bundelen dus twee publicaties in één
      lijk een vast plaatsje krijgt op je salontafel.   maandelijks magazine.
      Wat verandert er precies?              Wil je de activiteit van jouw vereniging aankondi-
      Het infoblad zal vanaf maart in de vernieuwde huisstijl  gen in de Malse Courant? Geef ze dan online in via
      steken en zal er alleen al daarom heel anders uitzien  www.uitinvlaanderen.be. Vrijetijdsactiviteiten die in
  6
      dan De Malse Courant die je momenteel doorbladert.  Malle plaatsvinden en georganiseerd worden door
      Ook inhoudelijk gooien we het over een andere boeg.  een erkende vereniging uit Malle nemen we automa-
      Met een vaste indeling in hoofdthema’s als beleid,  tisch over op onze website www.malle.be en verschij-
      vrije tijd en betrokkenheid gaan we op zoek naar info,  nen ook in De Malse Courant. Een overzicht van de
      weetjes en verhalen die jij als Mallenaar moet weten.  deadlines vind je op www.malle.be/de-malse-courant.
      Verwacht je aan een infoblad dat meer doet dan alleen  Opgelet: enkel éénmalige en niet-commerciële activitei-
      informeren, maar inwoners ook wil betrekken bij het  ten die bestemd zijn voor een groot publiek krijgen een
      beleid in onze gemeente.              plaatsje in ons infoblad.

      Ook de periodiciteit van De Malse Courant verandert,  Aftellen
      want voortaan krijg je elke maand een infoblad in  Benieuwd naar hoe het infoblad 2.0 er uit zal zien?
      je brievenbus. In totaal zijn dat elf nummer, want de  Nog even geduld. Tijdens de laatste week van februari
      maanden juli en augustus bundelen we in een zomer- mag je de eerste editie in je brievenbus verwachten.
      nummer. Met een maandelijkse publicatie zijn we   Spannend!
      ervan overtuigd dat we nog korter op de bal kunnen
      spelen en je nog meer info op maat en heet van de
      naald te kunnen serveren.                               Meer info

                                             dienst communicatie
                                                03 310 05 26
                                            communicatie@malle.be
  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  6                                      09/12/2019  08:25
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11