Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

ALLERLEI

  Gemeenteraadszitting april één week
  vervroegd

  In de vorige editie van de Malse Courant hebben we de   maandag 26 maart
  lijst met gemeenteraadszittingen in 2018 gepubliceerd.  maandag 23 april
  Intussen is er één wijziging: de gemeenteraad van     maandag 28 mei
  maandag 30 april zal één week vroeger plaatsvinden,    maandag 25 juni
  meer bepaald op maandag 23 april. Hiernaast nog      maandag 27 augustus
  eens het volledige overzicht van de resterende gemeen-  maandag 24 september
  teraadszittingen van dit kalenderjaar.          maandag 22 oktober
                               maandag 26 november
                               maandag 17 december

  Gezocht: jobstudenten

  Hou jij van festivals, maar moet je nog wat sparen voor de tickets? Plan je een wilde zomertrip, maar
  kom je geld tekort? Ligt verzorging, keukenhulp of schoonmaken jou? Dan hebben we dé oplossing, want
  het sociaal huis en het woonzorgcentrum ter Bleeke zoeken weer jobstudenten voor de zomermaanden.

4

  • voor het woonzorgcentrum: verzorging (alleen      Stel je kandidatuur vóór 22 april 2018 online
    mogelijk als je voor zorgkundige of verpleegkundige  via www.malle.be > Solliciteren > Jobstudenten &
    studeert), keuken en schoonmaak. Om in aanmerking   Monitoren.
    te komen, ben je minstens 17 jaar (geboortejaar
    2001) of ouder                                               Meer info
                                                      dienst personeel
  • voor de poetsdienst aan huis (schoonmaken bij
    bejaarden thuis in Malle, je werkt alleen): hiervoor                          03 310 05 36
    bedraagt de minimumleeftijd 18 jaar (geboortejaar                        personeel@malle.be
    2000) of ouder

  Openbare houtverkoop op
  zaterdag 24 maart

  Het gemeentebestuur organiseert op zaterdag 24
  maart opnieuw een openbare verkoop van loten hout.
  De verkoop vindt plaats op de gemeentelijke loskade
  in de Nijverheidsstraat. Dit is het perceel tussen de
  BMW-garage en het recyclagepark. De loten hout zijn
  die dag te bezichtigen vanaf 09.30 uur. De verkoop
  per opbod start om 10.00 uur. Cash betalen doe je de
  dag zelf.

  Voor meer informatie kan je terecht bij Guy Michiels via
  03 310 06 46.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9