Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

ALLERLEI

   Sluitingsdagen tijdens de
   zomermaanden

Tijdens de zomermaanden zijn onze diensten een            • De beide bibliotheken zijn gesloten op woensdag
aantal dagen gesloten. Hieronder zetten we alles op            11 juli, zaterdag 21 juli en woensdag 15 augustus.
een rijtje:                                De bibliotheek van Oostmalle is ook gesloten op
                                     maandag 6 augustus.
• Het gemeentehuis, het departement ruimte & wonen,
  het sociaal huis en het recyclagepark zijn gesloten
  op woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en woensdag
  15 augustus.

• Kinderopvang Pinkeltje geniet van vakantie op woens-
  dag 11 juli, van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juli
  en van maandag 13 tot en met vrijdag 17 augustus.

Gezocht: bijzitters voor verkiezingen
op 14 oktober

4 Op zondag 14 oktober trekken we weer naar de stem-                 Meer info
     bus voor provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. In      dienst burgerzaken
     Malle hebben we 12 stembureaus. In elk bureau wordt
     de voorzitter geholpen door ‘bijzitters’. Zij kijken onder      03 310 05 41
     andere de identiteits- en oproepkaarten na, stippen de   burgerzaken@malle.be
     kiezers aan op de kiezerslijst, stempelen de kiesbrieven
     af, lijsten afwezige kiezers op en controleren de vol-
     machtformulieren. Daarnaast worden bijzitters ook nog
     voor andere taken ingeschakeld.

    Oproep

     Ben je Belg, 18 jaar of ouder en stemgerechtigd? Wil
     je de verkiezingen eens van dichtbij meemaken als
     bijzitter? Laat het ons persoonlijk of per e-mail weten!
     Als bijzitter word je op zondag 14 oktober om 07.00
     uur verwacht in het stembureau. Je bent aanwezig tot
     15.00 uur. Je krijgt een kleine vergoeding en wij zor-
     gen voor eten, drank en versnaperingen.

Het Kadaster verhuist

Wie informatie wil opvragen over bepaalde percelen,          van Brasschaat naar de Italiëlei 4, bus 10, 2018
kan voortaan terecht in Antwerpen. Door een fusie           Antwerpen. De contactpersoon is Patrick Janssens,
verhuizen de kantoren van het Kadaster namelijk            02 576 15 50 of patrick.janssens@minfin.fed.be.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9