Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

NIEUWJAAR
      Sluitingsdagen


      eindejaarsperiode
      Tijdens de eindejaarsperiode zijn  Het recyclagepark sluit de deuren
      onze diensten enkele dagen geslo- op:
      ten. Hieronder vind je een overzicht  • dinsdag 24 december (gesloten
      van alle sluitingsdagen, zodat je   vanaf 12 uur)
      niet voor een gesloten deur staat. • woensdag 25 december
                       • donderdag 26 december      De bibliotheek is gesloten op:
      Het gemeentehuis, het departement  • dinsdag 31 december (gesloten  •  dinsdag 24 december (gesloten
      ruimte & wonen en het sociaal huis  vanaf 12 uur)           vanaf 12 uur)
      zijn gesloten op:         • woensdag 1 januari       • woensdag 25 december
      • dinsdag 24 december (gesloten                   • donderdag 26 december
       vanaf 12 uur, ook geen avond-  Kinderopvang Pinkeltje geniet van  • dinsdag 31 december
       opening)             vakantie van:           • woensdag 1 januari
      • woensdag 25 december      • woensdag 25 december tot en
      • donderdag 26 december       met woensdag 1 januari
      • dinsdag 31 december
       (ook geen avondopening)
      • woensdag 1 januari      Zing jij ook mee Nieuwjaarkezoete?  4
      Ook dit jaar trekken nieuwjaarszangertjes op dinsdag  Oostmalle:
      31 december weer van deur tot deur in de Malse   • op de Lierselei ter hoogte van de Kloosterstraat
      straten om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wen- • op de Hoogstraatsebaan ter hoogte van de
      sen. We verwachten de zangertjes ook zeker aan het   Smekenstraat
      gemeentehuis (Westmalle) en het oud gemeentehuis  • op de Hoogstraatsebaan ter hoogte van de
      (Oostmalle), waar onze medewerkers geschenkjes van   Blijkerijstraat
      het gemeentebestuur uitdelen.            • op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Onze
                                 Lieve Vrouwstraat
      Extra gemachtigd opzichters             • op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Sint-
      Acht gemachtigde opzichters zetten zich samen met de  Lenaartsebaan
      politie in om de nieuwjaarszangertjes veilig te helpen
      oversteken op kritieke verkeerspunten. Dat zijn twee  Westmalle:
      opzichters meer dan vorig jaar. Op die manier zorgen  • op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de
      we voor meer veilige oversteekplaatsen voor de kin-  Kasteellaan
      deren. De gemachtigde opzichters of de politie staan  • op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het
      van 9.00 tot 12.00 uur klaar op volgende kritieke   gemeentehuis
      verkeerspunten:                   • op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de
                                 Berckhovenstraat

                                Aan de volwassenen vragen we om extra goed uit te
                                kijken en de kinderen er attent op te maken dat ze best
                                veilige oversteekplaatsen gebruiken. Voor de automobi-
                                listen geldt volgende raad: matig je snelheid.


                                                 Meer info

                                               dienst mobiliteit
                                                03 310 05 51
                                              mobiliteit@malle.be

  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  4                                      09/12/2019  08:24
   1   2   3   4   5   6   7   8   9