Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

MOBILITEIT

Veilig oversteken: enkele handige tips!

Veilig de straat oversteken is -zeker bij druk verkeer - soms een hele onderneming. Maar welke regels
moet ik volgen als zwakke weggebruiker bij het oversteken? En hoe zorg ik ervoor dat ik gezien word
door naderende voertuigen? Mieke Vermeyen, schepen van mobiliteit, frist graag je kennis op met een
reeks aandachtspunten en handige tips om veilig van de ene naar andere kant van de rijbaan te geraken.

Enkele vuistregels bij het oversteken         Wees extra voorzichtig in volgende situaties:

Eerst en vooral zet mobiliteitsschepen Mieke Vermeyen

de drie belangrijkste vuistregels bij het oversteken op 1. Aan een zebrapad met verkeerslichten:

4 een rijtje:                     • Let goed op dat er geen bestuurders zijn die door
                              het rode licht proberen te rijden of die afslaan naar

1. “Kies de veiligste (en niet noodzakelijk de kort-  de weg die jij moet oversteken. Afslaande voertui-

ste) reisweg met voetpaden of bermen die vol-     gen kunnen namelijk ook tegelijkertijd met jou groen

doende breed en in goede staat zijn.”         licht hebben op kruispunten. Als het voetgangerslicht

2. “Kies de veiligste plaatsen om over te steken, bij op rood springt terwijl jij aan het oversteken bent,

voorkeur een zebrapad, liefst nog met verkeers-    mag je verder oversteken. Sta je op dat moment nog

lichten.”                       op het voetpad, dan mag je niet meer oversteken

3. “Draag heldere kleuren, zo val je beter op.     en wacht je tot het voetgangerslicht weer op groen

Zodra de duisternis invalt, draag je best ook     springt.

reflecterende accessoires, zodat je op tijd gezien

wordt.”

Hoe oversteken?

“De veiligste manier om de straat over te steken,
is op een zebrapad”, benadrukt Vermeyen. “Maar
zelfs op zo’n ‘beschermde oversteekplaats’ moet je
aandachtig zijn.” Let op voor dit belangrijk aan-
dachtspunt:

• Steek voorzichtig over en hou rekening met de
  naderende voertuigen. Je hebt dan wel voorrang
  op een zebrapad, maar hou er rekening mee dat je
  als voetganger kwetsbaar bent. Zorg dat de andere
  weggebruikers je zeker hebben gezien en op tijd
  kunnen stoppen, opdat je veilig kan oversteken.

         Eline met haar
        metekindje Sofia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9