Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

RUIMTE EN WONEN

Wegenwerken in Malle

De dienst openbare werken voert in augustus onder-   Bewoners uit de hiernaast vermelde straten krijgen ruim
houdswerken uit in Malle. Het wegdek wordt ver-    op voorhand een bewonersbrief met daarin alle infor-
nieuwd om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te  matie.
waarborgen. De werken zullen uitgevoerd worden in
volgende straten:                   Daarnaast heeft het gemeentebestuur een budget
                            van 700.000,00 EUR vrijgemaakt om tien straten en
• Aardekensweg                     fietspaden te vernieuwen. Indien nodig worden deze
• Fazantenlaan                     werken gecombineerd met een hernieuwing van de rio-
• Klokkeven                      lering. Meer informatie hieromtrent volgt in het najaar.
• Lange Dreef
• Leeuwerikenlaan
• Nachtegalenlaan
• Kort Ossegoor
• Lang Ossegoor

Belemmeringen in de berm

Voor veel Belgen is hun gazon heilig. De politie merkt dat steeds meer dat mensen het
gras van de berm voor hun huis proberen te beschermen door paaltjes te plaatsen of het
gebied af te spannen met lint. Op die manier willen ze verhinderen dat auto’s zich op de
berm kunnen parkeren en zo het gras stuk rijden. Maar kan dat zomaar?

Het antwoord is eenduidig: neen. Constructies als   De berm van het openbaar domein heeft meerdere      7
paaltjes, afsluitingen, hagen, struiken, … mogen niet belangrijke functies. Ten eerste liggen heel wat nuts-
geplaatst worden op openbaar domein. De obstakels   voorzieningen (o.a. gas, water en elektriciteit) in de
vormen immers een mogelijk gevaar voor weggebrui-   berm. Deze moeten op elk moment toegankelijk blijven
kers.                         voor de nutsmaatschappijen. Daarnaast heeft de berm
                            een onmisbare bufferfunctie voor uitwijkend verkeer.
                            Ook zwakke weggebruikers moeten dus steeds gebruik
                            kunnen maken van de berm.

                            Inname en/of bezetting van het openbaar domein is dus
                            ten strengste verboden. Meer nog: bij eventuele ongeval-
                            len of schade kan de overtreder aansprakelijk gesteld
                            worden. Overtreders riskeren bovendien een GAS-boete.
                            Dit geldt ook voor andere hindernissen op de rijweg.

                            Wist je dat je een vergunning moet aanvragen als
                            je bijvoorbeeld een container of een verhuislift op
                            het openbaar domein wil plaatsen? Je kan hier-
                            voor terecht bij de dienst mobiliteit,
                            03 310 05 51 of mobiliteit@malle.be.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12