Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

OPENBARE WERKEN

OPGELET: voor de verkoop van de loten in Domein     De bomen in loten 3 en 4 worden geveld door de
de Renesse gelden bijzondere verkoopsvoorwaarden.    gemeente. Voor de overige loten geldt dus dat de
Deze vind je terug op onze website www.malle.be     koper zelf moet instaan voor het rooien van de hoog-
onder ‘milieu en afval’ en vervolgens ‘nieuwsberich-   stammen.
ten’. Je kan ze ook opvragen bij de dienst leefmilieu
via leefmilieu@malle.be

             Loten Domein De Renesse: voorkant kasteel

Lotnummer     Soort                 Aantal   Omtrek
LOT 1                                55 cm
Aan paardenpisten Esdoorn en Berk,           15     65 cm
          beperkt naaldhout           15
LOT 2       +- 15m                      55 cm
Aan paardenpisten                          65 cm
          Esdoorn en Berk,           20
LOT 5       beperkt naaldhout           20     55 cm
Antwerpsesteenweg +- 15m                      105 cm

LOT 6       Esdoorn en Berk,           30     95 cm
Antwerpsesteenweg beperkt naaldhout           3
LOT 7       +- 15m – 20m                   65 cm
Antwerpsesteenweg                          75 cm
          Zomereik               8      105 cm
          +- 18m

          Esdoorn en Berk            10
          +- 15-18m               10
                             2

Voor LOTEN 3 en 4 en alle detailinfo over de hierboven vermelde loten, raadpleeg je de verkoopsvoorwaarden.

                                             Meer info       7
                                    dienst openbare werken
Nieuw beheersplan
voor Scherpenbergmolen                                 Guy Michiels
                                           03 310 06 44
                                   openbarewerken@malle.be

De Scherpenbergmolen valt niet weg te denken uit     Onder andere de schilderwerken aan het buitenschrijn-
het Malse landschap. In 1843 richtten de gebroeders   werk komen in aanmerking voor een erfgoedpremie bij
Joannes en Pieter Mullenbrück de molen op. Sindsdien   het Agentschap Onroerend Erfgoed.
kende de Scherpenbergmolen verschillende restauraties
en tot op vandaag maalt hij nog steeds graan tot meel.

De gemeente hecht veel belang aan dit stukje historisch
erfgoed en daarom stelde ze een nieuw beheersplan
op voor de toekomst van de molen. Heel wat par-
tijen werden betrokken bij dit plan, waaronder het
Agentschap Onroerend Erfgoed, onze dienst toerisme
en de molenaars.

De gemeente, gesteund door een onderzoekspremie
van het Vlaamse gewest, zal voor het kwaliteitsvolle
behoud van de molen samenwerken met het Malse
architectenbureau Erfgoed & Visie. Bovendien maakt
de Scherpenbergmolen met dit beheersplan aanspraak
op verschillende premies van het Vlaamse gewest.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12