Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

RUIMTE EN WONEN

DOSSIER ENERGIE

Nu de zomer bijna achter de rug is en de herfst in aantocht is, groeit opnieuw de aandacht voor het
thema energie. Daarom sommen we graag nog enkele gemeentelijke initiatieven op rond energiebespa-
ring en energiezuinige investeringen.

Hoogrendementsbeglazing voor het                 Waarom dakisolatie?
Koetshuis                            Investeren in dakisolatie zorgt niet enkel voor een ener-
                                 gie- en kostenbesparing, maar ook voor een verhoogd
In het koetshuis in het domein de Renesse in Oostmalle      wooncomfort en groener wonen en leven. Bovendien
was tot voor kort nog enkele beglazing voorzien in de      creëer je zo minder CO2-uitstoot en minder vervuiling.
ramen. De gemeente Malle, die de eigenaar is van het       Toch hebben veel huizen in onze gemeente nog een
gebouw, besloot om de ramen te vervangen door dub-        slecht of niet-geïsoleerd dak. Daarom wil onze gemeen-
bel hoogrendementsglas. Het ging om een investering       te haar inwoners stimuleren om hun dak beter te isoleren
van ongeveer 14.000,00 EUR.                   via een groepsaankoop in samenwerking met IGEAN.
                                 Door deel te nemen aan een groepsaankoop bespaar je
Hoogrendementsbeglazing isoleert twee tot drie keer       niet alleen vele uren opzoekwerk, maar koop je dakiso-
beter dan gewoon dubbel glas, en wel vier tot vijf keer     latie aan een goede prijs/kwaliteitsverhouding bij een
beter dan enkel glas. Het energieverbruik van het koets-     lokale handelaar.
huis zal dan ook drastisch dalen dankzij deze energie-
efficiënte investering.                     Verhoogde premies voor huurwoningen
                                 Verhuur je een woning of appartement waarvan het
                                 dak niet geïsoleerd is? Dan loop je de kans dat jouw    7
                                 eigendom vanaf 2020 ongeschikt is voor de huurmarkt.
                                 Je wacht daarom best niet met isoleren. Voor huur-
                                 woningen, bewoond door prioritaire groepen, zijn er
                                 extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten.
                                 Daarnaast kan je ook nog gebruik maken van de
                                 IGEAN energielening.

Warme winters voor GBS de Horizon                Deelnemen?
                                 Heb je interesse om deel te nemen aan de groeps-
Tijdens de zomervakantie vervingen we in de gemeen-       aankoop? Schrijf je dan in op de website van IGEAN
telijke basisschool twee oude stookketels van 20 en       (www.igean.be). Inschrijven is volledig vrijblijvend. We
30 jaar oud. In de plaats kwam één nieuwe hoogren-        houden je op de hoogte van het verloop van de groeps-
dementscondensatieketel. De firma Deservis uit Geel       aankoop en nodigen je uit voor een infomoment.
voerde de werken uit tijdens de zomervakantie, zodat       De uiteindelijke keuze van de leverancier(s) wordt
                                 gemaakt door een stuurgroep die bestaat uit inwoners
                  we onze Malse leerlingen   van onze en andere deelnemende gemeenten. Als je
                  niet storen tijdens de les- graag actief wil meebeslissen over welke leverancier
                  sen. Het vervangen van een  gekozen wordt, kan je op de website van IGEAN aan-
                  oude stookketel door een   duiden dat je lid wenst te worden van de stuurgroep.
                  condensatieketel zorgt voor Je mag er hierbij van uit gaan dat de stuurgroep één
                  een lager energieverbruik  keer zal samengeroepen worden om de leverancier(s)
                  en een daling op de ener-  te kiezen.
                  giefactuur.

Malle organiseert een groepsaankoop
voor dakisolatie

Wist je dat tot 30% van de warmte gewoon ‘verdwijnt’
via een slecht of niet-geïsoleerd dak? Heeft jouw dak
ook nood aan een (extra) isolatielaag? Overweeg dan
zeker de groepsaankoop dakisolatie die onze gemeen-
te organiseert.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12