Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

OPENBARE WERKEN

Nieuw wegdek voor Turnhoutsebaan

Na de Antwerpsesteenweg tussen West- en Oostmalle    Samenvatting fasering werken:
vorig jaar, is nu ook de Turnhoutsebaan aan herstelling
toe. Concreet krijgt het gedeelte tussen het kruispunt  • Vanaf 2 mei: voorbereidende werken aan
met de Antwerpsesteenweg tot aan de grens met        bushaltes Turnhoutsebaan, beperkte hinder
Vlimmeren een nieuw wegdek. De werken zijn gepland
voor mei en verlopen in twee fases. Tijdens de werken  • FASE 1, grens Vlimmeren tot Molendreef:
is de Turnhoutsebaan afgesloten. Het doorgaand ver-     14 tot 18 mei
keer moet een omleiding volgen.
                             • FASE 2, Molendreef tot kruispunt Oostmalle:
Naar analogie met de werken aan de Antwerpsesteenweg     22 tot 25 mei
vorige zomer, zal het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) in mei onderhoudswerken uitvoeren aan de      Tijdens fase 1 en 2 is de Turnhoutsebaan afgeslo-
Turnhoutsebaan, van Oostmalle tot aan de grens met    ten en wordt het verkeer omgeleid via Vlimmeren
Vlimmeren. Het wegdek wordt vernieuwd om de ver-     en Wechelderzande. De Lijn volgt aangepaste
keersveiligheid en het rijcomfort te waarborgen. De   omleidingen.
werken starten met beperkte hinder aan de bushaltes
vanaf 2 mei. De eigenlijke grote werken met ernstige   Alle informatie over deze werken en de omlei-
hinder starten vanaf 14 mei en zullen ongeveer twee   dingen vind je op de website van AWV:
weken duren.                       www.wegenenverkeer.be/malle.

Fietspad N12 tussen Westmalle en                                         7
Sint-Antonius: onteigeningen gestart

Werken starten niet vóór 2021

Veilige en comfortabele fietspaden langs de       aangesteld en kunnen de werken starten. Gezien het
Antwerpsesteenweg tussen Westmalle en Sint-Antonius-   grote aantal onteigeningen en de voorziene middelen
Zoersel. Het staat bij veel Mallenaren bovenaan het   is het moeilijk om een concrete timing voorop te stel-
verlanglijstje voor veiliger verkeer in onze gemeente.  len. De onteigeningen zullen nog verschillende jaren
Na jarenlang ijveren en vruchteloos aandringen op    in beslag nemen. De werken zullen niet starten voor
de aanleg van veilige, vrijliggende fietspaden op dit  2021.
traject, komt er eindelijk een beetje schot in de zaak.
Het goede nieuws is dat de Vlaamse Overheid dit jaar
de onteigeningen opstart, het slechte nieuws is dat
deze procedure enkele jaren zal duren. Daardoor start
de effectieve aanleg van de fietspaden al zeker niet
vóór 2021.

Het aanleggen van nieuwe, vrijliggende fietspaden
gaat niet van vandaag op morgen. Zo moeten er aan
weerszijden van de Antwerpsesteenweg gronden inge-
nomen worden. In totaal gaat het om meer dan 200
onteigeningen. De Vlaamse Overheid heeft nu een
eerste schijf financiële middelen hiervoor vrijgemaakt
en wil de onteigeningen dit jaar opstarten.

Parallel met het proces van de grondverwervingen
loopt de procedure voor een bouwvergunning. Eens
beide processen afgerond zijn, wordt een aannemer
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12