Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

BURGERZAKEN

Attesten uit het Rijksregister
nu online beschikbaar

Niet langer naar het gemeentehuis voor bepaalde uittreksels

Wie voortaan een attest uit het Rijksregister (bijvoorbeeld een attest van gezinssamenstelling) nodig
heeft, hoeft hiervoor niet langer naar het gemeentehuis. Via ‘Mijn DOSSIER’, de online toepassing van
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, kan je voortaan via enkele muisklikken je persoonlijk
dossier raadplegen en uittreksels downloaden, 7 op 7 en waar je ook bent. Het enige wat je hiervoor
nodig hebt, is een kaartlezer en de pincode van je elektronische identiteitskaart (eID).

Welke documenten kan ik                   Het aanmaken van attesten via de toepassing ‘Mijn     3
downloaden?                         DOSSIER’ zorgt voor een administratieve vereenvoudi-
                              ging voor zowel de gemeente als voor jou:
Via de online toepassing ‘Mijn DOSSIER’ kan je je
gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je    • Het is gemakkelijker en sneller: Je hoeft niet naar het
dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven        gemeentehuis te komen.
en checken wie je gegevens de laatste zes maanden
heeft geraadpleegd. Een van de belangrijkste troeven    • Het is veiliger: ‘Mijn DOSSIER’ levert digitale attes-
van de applicatie is dat je attesten uit het Rijksregister   ten af waarbij de handtekening digitaal kan gecon-
kan downloaden en afdrukken, waar je je ook bevindt.      troleerd worden.

Hieronder vind je een overzicht van de 10 attesten die   Hoe werkt het?
nu beschikbaar zijn:
                              Om je te kunnen aanmelden bij de toepassing ‘Mijn
1. Uittreksel uit de registers               DOSSIER’ heb je volgende zaken nodig:
2. Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest   • je elektronische identiteitskaart (eID)
                              • PIN-code van je eID
   van inschrijving en het attest van verblijfplaats)  • een kaartlezer
3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
4. Attest van gezinssamenstelling              Daarna doorloop je volgende stappen:
5. Attest van leven
6. Attest van Belgische nationaliteit            1. Installeer de kaartlezer met de gepaste software
7. Attest van kiesregister                    via https://eid.belgium.be/nl
8. Attest van wettelijke samenwoning
9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te     2. Daarna krijg je toegang tot ‘Mijn DOSSIER’ met je
                                 eID op de website http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/.
   treden                           Om je identiteit te controleren, moet je je PIN-
10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of         code ingeven.

   ritueel voor uitvaartplechtigheid                   Voor meer informatie over
                                       ‘Mijn DOSSIER’ en problemen bij het
                                       inloggen kan je contact opnemen met de
                                       Helpdesk BELPIC, via 02 518 21 16 of
                                       helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
   1   2   3   4   5   6   7   8