Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

BURGERZAKEN

Zitdagen belastingen in het
gemeentehuis enkel nog op afspraak!

Een afspraak maken kan vanaf 12 maart

Kan jij wat hulp gebruiken bij het invullen van je belastingbrief? Dan kan je net als de voorbije jaren eind
mei (28 en 29 mei) terecht op één van de zitdagen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën in
het gemeentehuis. Opgelet: nieuw dit jaar is dat je hiervoor vooraf een afspraak moet maken. Hieronder
kom je te weten hoe en wanneer je zo’n afspraak kan maken.

             TIP                  Kan ik meerdere afspraken maken?                 3

                 De FOD Financien bezorgde   Per afspraak voorziet de belastingcontrole tien minuten.
                 ons een agenda waarin we de   Dat moet volstaan om je belastingbrief in te vullen.
                afspraken kunnen noteren. Wacht  Wil je graag ook de belastingbrief van je partner
                niet te lang om een afspraak te  (niet-getrouwd of wettelijk samenwonend) of andere
                maken, want het aantal beschik-  familieleden laten invullen, dan moet je verschillende
                 bare plaatsen is beperkt. Dus afspraken na elkaar maken. Vermeld dit zeker als je
                                 telefonisch je afspraak maakt.
                      VOL=VOL.
                                 Ik kan niet aanwezig zijn op de zit­
Nieuwe procedure                         dagen. Wat nu?

Op maandag 28 en dinsdag 29 mei zijn er medewer-         Kan je je niet vrijmaken voor de zitdagen in het
kers van de FOD Financiën aanwezig in het gemeente-       gemeentehuis, maar heb je toch hulp nodig bij het
huis om te helpen bij het invullen van jouw belas-        invullen van je belastingbrief? Geen nood, want tijdens
tingbrief. De voorbije jaren hoefde je hiervoor geen       de maanden mei en juni ben je altijd welkom op het
afspraak te maken, met lange wachtrijen tot gevolg.       belastingkantoor in Turnhout (Spoorwegstraat 22) en
Daarom heeft de FOD Financiën beslist om deze zit-        dit zonder afspraak.
dagen dit jaar enkel nog op afspraak te organiseren.
Op die manier hoopt men de dienstverlening te verbe-        In de Malse Courant van mei-juni komen we nog
teren en de wachttijden beperkt te houden.             terug op deze zitdagen in het gemeentehuis. Je
                                  krijgt dan ook een overzicht van alle documenten
Hoe maak ik een afspraak?                     die je moet meebrengen om het invullen van je
                                  belastingaangifte vlot te laten verlopen.
• vanaf maandag 12 maart tot uiterlijk
  woensdag 2 mei                                                   Meer info
                                                          dienst onthaal
• je kan bellen om een afspraak te maken van                                    03 310 05 11
  maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en                               onthaal@malle.be
  12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur en op
  vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur

• uitsluitend telefonisch via het nummer 03 310 05 11

• je krijgt een datum en uur toegewezen van de
  onthaalmedewerker, die jouw naam noteert op de
  afsprakenlijst

• eind mei bied je je dan op de afgesproken datum
  en uur aan op het gemeentehuis
   1   2   3   4   5   6   7   8