Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

MOBILITEIT

2. Aan een zebrapad in aanwezigheid van         3. Als er geen zebrapad is:
een agent of gemachtigd opzichter:            • Kies een plek uit waar je goed ziet en goed gezien
• Je mag enkel oversteken wanneer de agent of
                               wordt: steek niet over in een bocht, op de top van
  gemachtigd opzichter het toelaat.            een helling, onder een brug of tussen geparkeerde
                               voertuigen.
                             • Steek voorzichtig over en hou rekening met de
                               naderende voertuigen. Ben je in groep, dan mogen
                               voertuigen pas doorrijden als alle personen de
                               straat hebben overgestoken
                             • Ben je in groep en nadert er verkeer zonder dat
                               de groep in één keer kan oversteken, dan moeten
                               degenen die nog moeten oversteken, wachten.
                             • Midden op de rijbaan blijven wachten tot een voer-
                               tuig is voorbijgereden, is helemaal uit den boze.
                             • Steek de rijbaan altijd loodrecht over (nooit schuin)
                               en doe dit in één keer (zonder onderweg te stoppen).

                             OPGELET: is er op minder dan ongeveer 30 meter een
                             zebrapad, dan moet je dat gebruiken om over te steken.

5.705 leerlingen in Malle                          Ik ben graag
zijn ‘graag gezien’                                 gezien*!

Elfde editie van de fluoactie op gang getrapt                             ✔ fluohesje
                                                   ✔ reflectoren 5
                                                   ✔ verlichting

Tijdens de zogenaamde ‘donkere maanden’ vraagt het gemeentebestuur      = klaar voor
samen met de politiezone Voorkempen weer extra aandacht voor de zicht-      de donkere
baarheid van de schoolgaande jeugd, die dagelijks te voet of met de fiets    maanden !
naar school komt. Met de fluoactie moedigen we al onze 5.705 leerlingen
aan om fluo reflecterende kledij te dragen in het verkeer. Hoe zichtbaarder * ‘Zien’ in het verkeer                                                                                                                                                                                is niet
je bent in het verkeer, hoe kleiner het risico op ongevallen.          hetzelfde als ‘gezien                                                                                                                                                                                worden’

                                       FLUOACTIE 2017-2018 IN ALLE SCHOLEN VAN MALLE

Startschot                                                                                                                                                                                                              362313_AFF_fluoactie2017.indd 1      04/07/17 15:07

De fluoactie loopt vanaf de herfstvakantie tot de    Affiche
paasvakantie in alle scholen in Malle. “In die periode
organiseert elke school een eigen fluoactiviteit om   De nieuwe affiche “Ik ben graag gezien” zal de
zo de leerlingen - van kleuters tot leerlingen van de  volgende maanden weer massaal opduiken in het
derde graad secundair onderwijs - optimaal te kunnen   straatbeeld. “Terwijl leerlingen aangespoord worden
betrekken bij de actie”, vertelt Veronique Geens van de om hun fluohesje en/of fluorescerende armbanden of
dienst mobiliteit. De politiezone Voorkempen voorziet  stickers te dragen, willen we autobestuurders er nog
opnieuw alle scholen van de nodige fluohesjes, die    eens attent op maken om tijdens deze donkere maan-
gefinancierd worden vanuit het verkeersveiligheids-   den extra voorzichtig te zijn in het verkeer”, besluit
fonds van de politiezone.                Veronique Geens.

Leerlingen die in fluo naar school komen, maken net                              Meer info
als de voorbije jaren kans op een beloning. Voor de                           dienst mobiliteit
leerlingen van het secundair onderwijs houdt de politie                          03 310 05 51
regelmatig ‘spottings’. Wie voor of na school ‘gespot’                       mobiliteit@malle.be
wordt in fluo, maakt kans op een mooie prijs. In de
basisscholen organiseren de leerkrachten gelijkaardige
acties om leerlingen in fluo te belonen.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10