Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

ALLERLEI

Herdenking 65 jaar wapenstilstand
Korea-oorlog

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat in Korea de                                   5
wapenstilstand werd ondertekend. De ondertekening
betekende het einde van een gruwelijke oorlog         DE KOREAANSE OORLOG
tussen 1950 en 1953. Ook in Malle wordt dit her-        IN EEN NOTENDOP
dacht door de veteranen van de Verbroedering van
het Vrijwilligerskorps voor Korea (KVVKK - Afdeling      De Belgische deelname aan de oorlog in Korea is
Malle). Zij behoorden namelijk tot de 3.172 Belgische     een weinig bekend hoofdstuk van onze militaire
militairen die uitgezonden werden door de Verenigde      geschiedenis. Op 25 juni 1950 viel Noord-Korea
Naties om Zuid-Korea te ondersteunen na de inval van      Zuid-Korea aan. Hiermee startte de drie jaar duren-
Noord-Korea. 106 van hen keerden nooit terug. Ter       de Koreaanse Oorlog (1950 - 1953).
nagedachtenis werd een Korea-monument opgericht
aan de Sint-Laurentiuskerk in Oostmalle.            Het communistische Noord-Korea werd gesteund
                                door China en de Sovjet-Unie. Daarop besloot de
Jef Boex, secretaris van de KVVKK – Afdeling Malle,      Veiligheidsraad van de Verenigde Naties militaire
vertelt: “Na de terugkeer van de Korea-vrijwilligers in    steun te bieden aan Zuid-Korea. De militaire steun
1955 werd het al gauw duidelijk dat er nood was om       bestond uit een troepenmacht waaraan naast
terug samen te komen. ‘Een voor allen en allen voor      troepen van de Verenigde Staten nog 15 landen
een’ was de leuze die de vrijwilligers zich eigen had-     deelnamen: Australië, België, Canada, Colombia,
den gemaakt en die spirit wilden we absoluut behou-      Filippijnen, Ethiopië, Frankrijk, Griekenland,
den. Er is toen de vraag gesteld aan de burgemeester      Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Nederland,
of er ruimte was voor een monument. Die bleek er        Nieuw-Zeeland, Thailand, Turkije en Zuid-Afrika.
effectief te zijn.”
                                Op 18 december 1950 vertrok het eerste contigent
“Marcel De Meester, Korea-veteraan, was een steen-       van 700 Belgische vrijwilligers vanuit Antwerpen
kapper uit Brecht. Hij heeft op vraag van Jacky Broos,     naar Korea. In totaal zouden er 3.172 Belgische
beter gekend als uitbater van ‘Café in Malle’, een       militairen naar Korea gezonden worden. 106
kunstwerk gecreëerd uit een rotsblok. De gemeente liet     Belgische militairen zijn in de Koreaanse oorlog
dit aan de Sint-Laurentiuskerk plaatsen, samen met een     gesneuveld.
gedenkplaat. Dit monument vormt een mooie lokale
hulde aan alle Korea-vrijwilligers. Daarnaast zijn er     De Korea-oorlog eindigde op 27 juli 1953 met het
ook nog andere monumenten opgericht, onder andere       ondertekenen van een wapenstilstand. De laatste
in Kapellen en Tielen.”                    Belgische vrijwilligers kwamen terug in 1955.

Dit jaar vinden er nog verschillende plechtigheden
plaats om de gebeurtenissen te herdenken. Zo is er
‘De Fasten of de Korea-dag’ op zaterdag 11 augustus.
Die dag vliegen er drie vliegtuigen, waaronder een
Mustang en een jachtbommenwerper, over Malle. Een
volledig overzicht van alle activiteiten vind je in UIT in
Malle, editie augustus-september.

Links op de foto het Korea-monument aan de kerk van Oostmalle
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10