Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

NIEUWJAAR
      GFT-ophaling uitzonderlijk op vrijdag      Op kerstdag (25 december) is er geen ophaling van GFT-afval. De ophaling verhuist daardoor uitzonderlijk naar
      vrijdag 27 december. Vergeet niet de avond voordien of ‘s ochtends voor 7.00 uur je GFT-container klaar te zetten
      aan de straatkant.


      Ontdek de afvalkalender 2020      Bij een nieuw jaar hoort uiteraard ook een nieuwe
      afvalkalender. Omdat we vorig jaar veel problemen
      kenden bij de bedeling en veel inwoners daardoor
      geen exemplaar in de bus ontvingen, hebben we dit
      jaar gekozen om de afvalkalender als losse bijlage
      in deze Malse Courant te bedelen. Als je deze editie
      doorbladert, kom je de afvalkalender met daarin alle
      ophaaldata voor 2020 gegarandeerd tegen.

      Toch geen afvalkalender in jouw Malse Courant gevon- Tip::Download de Recycle! app op je smartphone
      den? Haal dan een exemplaar op aan het onthaal van  en ontvang de avond voor elke ophaling een
      het gemeentehuis of het sociaal huis of aan het loket  melding. Zo vergeet je nooit meer je afval buiten te
      van het departement ruimte & wonen.          zetten. De app vertelt je ook of het recyclagepark
                                 al dan niet open is. Superhandig!

     Extra glasbol aan gemeentehuis


     tijdens eindejaarsperiode                                         5


                                                                             dienst secretariaat
     Tijdens de eindejaarsperiode vind je aan het gemeen- • parking gemeentehuis Westmalle                              03 310 05 31
     tehuis tijdelijk een extra glasbol. Hiermee spelen we  • Tichelmanstraat                                 secretariaat@malle.be
     in op de extra toevloed van glasafval tijdens en na de  • Sint-Pauluslaan
     feestdagen. De ophaaldiensten plannen tijdens de ein- • de Notelaar
     dejaarsperiode ook extra ophaalrondes om de glasbol- • Guido Gezellelaan (provinciaal vormingscentrum)
     len te ledigen. Merk je dat de glasbol in jouw buurt toch  • Bruintjensweg (begraafplaats)
     vol zit, dan vragen we vriendelijk om je glasafval niet  • De Wissel
     naast de glasbol te plaatsen. Zo vermijden we dat zich
     rond de glasbollen een heleboel lege flessen en ander  Een andere optie is uiter-
     leeggoed opstapelt. Dit lijdt niet alleen tot gevaarlijke  aard het recyclagepark.   Meer info
     situaties, maar is ook een vorm van sluikstorten. Beter  Daar kan je ook gratis
     is je glasafval in een andere glasbol in de buurt te  terecht met je glasafval.  dienst leefmilieu
     deponeren. Op volgende locaties in onze gemeente                   03 310 06 36
     vind je glasbollen:                               leefmilieu@malle.be      Waarheen met je kerstboom?

      Wist je dat je je kerstboom na de feestdagen gratis naar het recyclagepark kan brengen?
      Dit kan tot en met vrijdag 31 januari. Wie een tuin heeft, kan zijn/haar boom natuurlijk
      ook composteren. Verzaag hem in kleine stukken. Het kleine hout is als compostmateriaal
      een ideale aanvulling op het afval uit de keuken. Met de grotere stukken hout kan je
      creatief aan de slag in je tuin.


  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  5                                      09/12/2019  08:24
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10