Page 15 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 15

RUIMTE & WONEN


      geWOONtebreker focust op


      dichter bij elkaar wonen
      Geef jouw ideeën tijdens inspiratiecafé op 13 februari      In 2017 lanceerde de gemeente Malle in samen-
      werking met de provincie Antwerpen een interac-
      tieve bevraging ‘GeWOONtebreker’ over wonen
      in het Malle van morgen. De enquête leerde
      toen dat Mallenaren graag in onze gemeente
      wonen en dat ze ook bereid zijn om mee na te
      denken over nieuwe woonvormen in de toekomst.
      Nu gaat het vervolgtraject van start, waarbij de
      focus ligt op kwaliteitsvol verdichten. We zullen
      in de toekomst sowieso dichter bij elkaar moeten
      bouwen, maar hoe kunnen we dit doen op maat
      van de Mallenaar. Alle ideeën en suggesties zijn
      welkom tijdens een inspiratiecafé op 13 februari.

      Woonprofiel voor de toekomst            Vervolgtraject
      Twee jaar geleden konden Mallenaren in de eerste  Dichter bij elkaar wonen wordt nu het hoofdthema van
      fase van het project ‘GeWOONtebreker’ online hun  het vervolgtraject van GeWOONtebreker. Rekening
      ideale woonprofiel voor de toekomst ontdekken. De  houdend met de betonstop en de bouwpauze (zie
      stelling ‘Ik woon graag in Malle’ scoorde daarbij liefst  artikel op pagina 14) zal onze manier van wonen de
      8,5 op 10. Daar zijn we uiteraard nog steeds heel  komende jaren ingrijpend veranderen. Sowieso zullen  15
      blij mee. Andere resultaten die uit de bevraging naar  we in de toekomst dichter en minder uitgestrekt moeten
      boven kwamen: het overgrote deel van de deelnemers  bouwen en met meer mensen op een kleinere opper-
      hecht veel belang aan de private woonsfeer, waarbij  vlakte wonen. Maar hoe doen we dat best op maat van
      een tuintje en een eigen wagen onmiskenbaar deel  de Mallenaar? Ook jij kan hierbij je steentje bijdragen.
      uitmaken van de woongewoontes van de deelnemers.  Benieuwd? Kom dan op donderdag 13 februari om
      Maar even belangrijk: als het gaat om het behoud  20.00 uur naar het inspiratiecafé in de Notelaar.
      van een groene gemeente, was een groot deel van
      de deelnemers bereid om dichter bij elkaar te wonen  Inspiratiecafé
      en te genieten van gedeeld groen. Een eerste stap  Tijdens dit inspiratiecafé laat een enthousiaste spreker
      richting geWOONtes breken, was daarmee gezet in   je anders kijken naar wonen en leven in Malle. Daarna
      Malle.                       kan je zelf meedenken rond kwaliteitsvol verdichten
                                in Malle en je eigen voorstellen doen. Met de bouw-
                                    pauze in het achterhoofd willen we samen
                                    met jou ook zeker nadenken welke richting
                                    toekomstige ontwikkelingen moeten uitgaan
                                    en welke aandachtspunten we aan toekom-
                                    stige projectontwikkelaars willen meegeven.
                                    Ben jij klaar om geWOONtes mee te breken
                                    in Malle? Dan verwachten we jou op 13
                                    februari in de cafétaria van de Notelaar.
                                    Inschrijven kan via ruimtelijkeordening@
                                    malle.be, maar ook last-minute bezoekers
                                    zijn meer dan welkom.


                                                 Meer info
                                           dienst ruimtelijke ordening
                                                03 310 05 55
                                         ruimtelijkeordening@malle.be
      Tijdens het inspiratiecafé kan je mee nadenken over wonen in de toekomst in ons
      mooie Malle  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  15                                      09/12/2019  08:25
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20