Page 12 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 12

MOBILITEIT


      Inwoners delen hun ideeën over mobiliteit
      Het gemeentebestuur is bezig met de voorbereidingen voor een
      nieuw mobiliteitsplan voor Malle. Jij als inwoner kan daartoe ook
      je steentje bijdragen, want de mening van de Mallenaar vinden
      we heel belangrijk. Eind november organiseerden we daarom
      een mobiliteitscafé in de cafetaria van de Notelaar. Iedereen kon
      daar ideeën en suggesties doen over hoe we de mobiliteit in Malle
      kunnen verbeteren. We werkten daarbij rond vier thema’s: gemoto-
      riseerd verkeer, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), open-
      baar vervoer en strategische ontwikkelingen.

      De Mobiliteitsraad Malle (MORAMA) buigt zich nu over de binnen-
      gekomen suggesties. Afhankelijk van de haalbaarheid worden de
      resultaten in een nota gegoten, die dan als basis zal dienen voor het
      nieuwe mobiliteitsplan. Daarin staat een duidelijke visie en een over-
      zicht van acties die de mobiliteit in Malle ten goede komen. We willen
      het nieuwe mobiliteitsplan klaar hebben tegen het najaar van 2020.      Frank Deboosere bezoekt Malle      tijdens fluodag      Het straatbeeld in Malle kleurt de jongste weken weer  op 12 november zelfs het bezoek van weerman en fluo-
      fluo voor en na schooltijd. Dat heeft alles te maken  koning Frank Deboosere. Die fietst dagelijks door weer
  12
      met de fluoactie, waarbij de leerlingen aangespoord  en wind naar de VRT en wees de leerlingen op het
      worden om zoveel mogelijk fluo te dragen voor    belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer en
      extra zichtbaarheid in het verkeer tijdens de donkere  het dragen van een fietshelm. We hopen dat iedereen
      maanden. Verschillende scholen organiseerden een  de goede raad van Deboosere opvolgt en ook in 2020
      fluo activiteit op school. Het Maris Stella Instituut kreeg  fluo draagt op weg van en naar school.      Immaculata Oostmalle organiseerde een fluo-modeshow De leerlingen en leerkrachten van Mariagaarde pakten uit met
                                een grote fluo groepsfoto op de speelplaats


      De sporthal van Maris Stella zat afgeladen vol voor het bezoek  ... die uiteraard druk gesolliciteerd werd om met leerlingen op de
      van weerman en fluo-koning Frank Deboosere     foto te gaan

  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  12                                      09/12/2019  08:25
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17