Page 13 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 13

MOBILITEIT
      Nieuwe fietsverbinding tussen


      Moerdreef en Hallebaan ingefietst
      Tussen de Moerdreef en de Hallebaan in deelgemeente
      Westmalle kunnen fietsers voortaan gebruik maken
      van een nieuwe fietsverbinding. Het college van bur-
      gemeester en schepenen ging alvast op verkenning en
      fietste het spiksplinternieuwe fietspad in.

      Eerder dit jaar hebben we de fietspaden in de Oude
      Molenstraat en de Oude Baan een opknapbeurt gege-
      ven. De fietspaden zijn er nu breder, veiliger en toegan-
      kelijker. Nu pakken we uit met een volledig nieuw fiets-
      pad tussen de Moerdreef en de Hallebaan. Daardoor
      hoeven ook heel wat Mallenaren in Westmalle het
      gevaarlijke fietspad langs de Antwerpsesteenweg niet
      meer te trotseren.

      Het prijskaartje voor deze investering bedraagt 82.000
      euro, inclusief de nodige led-verlichting. Daardoor blijft
      de fietsverbinding ook ‘s avonds goed toegankelijk.

      Naast de nieuwe fietsinfrastructuur hebben we ook
      al onze fietsdoorsteken uniform gemaakt volgens de
      nieuwe richtlijnen van het fietsvademecum. Paaltjes,
      fietsbeugels en andere obstakels hebben we verwij-
      derd, zodat fietsers, maar ook bakfietsen en fietskarren                         13
      geen enkele hindernis meer ondervinden.


      Ook abdij denkt aan veiligheid


      van fietsers
      Ook voor de abdij van Westmalle ligt vanaf nu een
      gloednieuw fietspad te blinken. De realisatie hiervan
      was volledig in handen van medewerkers van de abdij,
      die ook instond voor de financiering. “Ter hoogte van
      de brouwerij passeren dagelijks veel leveranciers en
      vrachtwagens en dat zorgde regelmatig voor gevaar-
      lijke verkeerssituaties met de vele fietsers, die over
      dezelfde weg moesten”, zeggen initiatiefnemers Stig
      Gijselings en Ludo Willems. “Met de aanleg van een
      apart fietspad dat via beugels en een groenstrook vol-
      ledig gescheiden is van de toegangsweg naar de brou-
      werij, verhogen we de verkeersveiligheid van de vele
      fietsers die dagelijks tussen Westmalle en Sint-Antonius
      pendelen.” De schoolgaande jeugd is alvast heel blij
      met dit mooi gebaar van de abdij.

  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  13                                      09/12/2019  08:25
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18