Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

GEMEENTE MALLE, ANTWERPSESTEENWEG 246, AFGIFTEKANTOOR MALLE

  CoDeuMraalsnet
            TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD | JULI - AUGUSTUS 2018

Malle = (top)sportgemeente!

1100 leerlingen present op Drie Malse wereldkampioenen 28 deelnemers aan Start-to-
scholenloop         gehuldigd in het gemeentehuis run (5 km) nemen diploma in

                                   ontvangst

              www.malle.be
   1   2   3   4   5   6