Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

GEMEENTE MALLE, ANTWERPSESTEENWEG 246, AFGIFTEKANTOOR MALLE


                           De Malse

                     Courant       Opgelet!           TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD | JAN - FEB 2020

     Als bijlage in deze editie:
     afvalkalender 2020!


           Zing jij mee Nieuwjaarkezoete?

                                    WANT zorg
                                   VERBINDT
                             zorg
                             WANT               V E R B I N D T

                                                    WANT zorg
                                                    VERBINDT
                                            zorg
                                             WANT               V E R B I N D T


                                               WANT zorg
                               WANT
                                                VERBINDT


                              zorg
            10                  E R B I N D  T            16
                               13

                                                  V      Gratis boodschappentas         Nieuwe fietsverbinding        2020 is Jaar van
      ‘Ik koop in Malle’           Moerdreef - Hallebaan         de zorg


                                              www.malle.be
  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  1                                      09/12/2019  08:24
   1   2   3   4   5   6