Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

GEMEENTE MALLE, ANTWERPSESTEENWEG 246, AFGIFTEKANTOOR MALLE

   CoDeuMraalsnet
                         TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD | MAA-APR 2018

     Chris Mortelmans breekt lans
       voor vrijwilligerswerk

    3

Zitdagen belastingen
enkel op afspraak!

    6

Ringweg Malle:
dialoogsessie op 20 maart

   15

Groepsaankoop
dakisolatie

              www.malle.be
   1   2   3   4   5   6