Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

GEMEENTE MALLE, ANTWERPSESTEENWEG 246, AFGIFTEKANTOOR MALLE

  CoDeuMraalsnet
                  TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD | NOV-DEC 2017

5.705 leerlingen zijn ‘graag gezien’

    6        14           26

Openbare verkoop Tornadojaar in beelden de Ring: nieuwe afspraken
bomen op stam   en cijfers       voor maaltijden

                      www.malle.be
   1   2   3   4   5   6